Dịch Vụ Bảo Vệ Trực Gác 24/24

Thứ tư, 11/03/2020

Yếu nhân là những nhân vật quan trọng, có vai trò và tầm ảnh hướng lớn đến một nhóm người, đất nước hoặc toàn thế giới. Đó có thể là các vĩ nhân, các nhà lãnh đạo chính trị, những người nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí… Sự hiện diện của họ chắc chắn sẽ phải có bóng dáng các vệ sĩ nhằm bảo đảm an toàn về con người và tài sản. Để đáp ứng nhu cầu dịch vụ bảo vệ này, chúng tôi có một lực lượng nhân viên cơ động phản ứng nhanh, có đầy đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ, phản ứng nhanh trong mọi tình huống đáp ứng nhu cầu đi theo bảo vệ những yếu nhân.

Thứ tư, 11/03/2020

liên hệ với chúng tôi để được tư vấn