Số lượng tuyển : 3 người

Thời gian làm việc : 8h/ngày

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức: Nhân viên chính thức

Số lượng tuyển : 100 người

Thời gian làm việc : 12h/ngày

Mức lương : Thỏa thuận

Hình thức : Hợp đồng

Số lượng tuyển : 50 người

Thời gian làm việc : 12h/ngày

Mức lương : Thỏa thuận

Hình thức : Hợp đồng

Số lượng tuyển : 50 người

Thời gian làm việc : 12h/ngày

Mức lương : Thỏa thuận

Hình thức : Hợp đồng

Số lượng tuyển : 3 người 

Thời gian làm việc : 8h/ngày 

Mức lương : Thỏa thuận

Hình thức : Nhân viên chính thức

Số lượng tuyển : 50 người

Thời gian làm việc : 12h/ngày

Mức lương : Thỏa thuận

Hình thức : Hợp đồng

liên hệ với chúng tôi để được tư vấn