Bảo vệ chuyên nghiệp là gì?

Thứ sáu, 12/03/2021

Hoạt động bảo vệ chuyên nghiệp là hoạt động của một pháp nhân cụ thể sử dụng lực lượng được đào tạo chuyên nghiệp với sự trang bị các phương tiện, công cụ hỗ trợ nhằm đảm bảo an ninh trật tự nội bộ, bảo vệ tính mạng, tài sản của một pháp nhân. Đồng thời lưc lượng này cũng góp phần gìn giữ an ninh trật tự cho toàn xã hội.

1. Pháp nhân

Là tổ chức hoặc cá nhân hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước Việt Nam. Trong thực tế đó là một tập đoàn, một công ty hay một cá nhân cụ thể nào đó có giấy phép hoạt động cung cáap dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp (BVCN) cho một tổ chức hoặc cá nhân khác có nhu cầu bảo vệ như nhà máy, xí nghiệp, cao ốc văn phòng, công trường xây dựng, bệnh viện… theo pháp luật hiện hành của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (thường gọi pháp nhân sử dụng dịch vụ bảo vệ là chủ quản).

2. An ninh trật tự

Cụm từ thường đi liền để chỉ hai lĩnh vực an ninh và trật tự. Trong đó khái niệm “Trật tự” rộng hơn, bao hàm khái niệm “An ninh”. Không thể có trật tự mà không an ninh. Trật tự là tổng hòa các mối quan hệ vốn có của sự vật hiện tượng tồn tại như chính nó trong sự phát triển bình thường theo các quy luật nội tại. Trật tự xã hội là sự an toàn, ổn định của xã hội. An ninh trật tự nội bộ là sự ổn định của một nhà máy, một xí nghiệp nào đó ta đang nói tới.

Trong tiếng Anh Security có nghĩa là an ninh, trật tự, sự yên ổn.

3. Các đặc điểm của hoạt động bảo vệ chuyên nghiệp

3.1 Hoạt động BVCN là hoạt động thống nhất của một hệ thống bao gồm tập thể những nhân viên và người chỉ huy, theo những quy định nghiêm ngặt nhằm đạt được mục đích đạt ra là giữ gìn an ninh trật tự cho đối tượng được bảo vệ.

3.2 Hoạt động BVCN là hoạt động của lực lượng bao gồm những người được tuyển chọn kỹ lưỡng và được đào tạo chuyên sâu, có tay nghề cao. Khác với các hình thức bảo vệ trước đây, BVCN là lực lượng của những nhân viên được tuyển dụng theo những tiêu chuẩn về sức khỏe, lý lịch và trình độ văn hóa.

Người trở thành nhân viên BVCN phải hội đủ những tiêu chuẩn như: không dị tật, không bị bệnh kinh niên, lý lịch rõ ràng, bản thân không có tiền án tiền sự, phải có bằng trung học phổ thông là trình độ tối thiểu để tiếp thu trong quá trình đào tạo và có nhận thức xã hội nhất định mới hoàn thành được nhiệm vụ được giao. Sau khi được tuyển, nhân viên BVCN được huấn luyện qua các khóa đào tạo chuyên sâu cả về, pháp luật, nghiệp vụ, PCCC, sơ cấp cứu và võ thuật.

3.3 Hoạt động BVCN có đặc điểm nổi bật là tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật hiện hành của Việt Nam, tuân thủ những quy định của pháp nhân sử dụng dịch vụ BVCN. Các chức danh và nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp phải hành động theo các quy định của pháp luật, hành xử trong khuôn khổ đạo đức xã hội cho phép, không được có những hành vi vi phạm đến tài sản và quyền lợi chính đáng của công dân Việt Nam và những công dân nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam.

Ngoài ra, trong bất kỳ hợp đồng nào giữa cơ quan chủ quản (bên A) với Công ty bảo vệ chuyên nghiệp (bên B) cũng có những điều khoản. Theo đó bên A đề nghị bên B thực hiện để bảo vệ quyền lợi của mình, đó cũng là lý do bên A sử dụng dịch vụ của bên B. Ví du: bên A yêu cầu bên B tổ chức khám xét người, giỏ xách của công nhân khi vào làm việc và khi ra khỏi công ty để bảo vệ tài sản của bên A.

3.4 Hoạt động BVCN luôn phải thích ứng với mọi tình huống phức tạp bằng nghiệp vụ cao. Hoạt động BVCN là hoạt động có đối tượng bảo vệ đa dạng về loại hình và có những diễn biến phức tạp. Phần lớn những diễn biến đều đựơc các đơn vị chuyên môn dự báo và lượng định trước, song trong quá trình làm việc của nhân viên bảo vệ và các kíp trực vẫn thường xảy ra những tình huống đó, người nhân viên ca trực hoặc tập thể cả mục tiêu phải nhanh nhạy, sáng tạo giải quyết sự cố, đảm bảo được sự an toàn cho mục tiêu theo yêu cầu của chủ quản.

Sự sáng tạo về trí tuệ và lòng dũng cảm cũng như sự hợp tác thống nhất của các nhân viên bảo vệ dưới sự chỉ huy của trưởng ca, tổ trưởng mục tiêu khi khắc phục những tình huống ngoài dự kiến gọi là sự thích ứng nghiệp vụ – một trong những yếu tố làm nên sự chuyên nghiệp, sự hơn hẳn của hoạt động bảo vệ chuyên nghiệp so với các loại hình bảo vệ trước đây.

3.5 Hoạt động BVCN mang tính nhân bản cao:

• Mục đích của hoạt động bảo vệ chuyên nghiệp là giữ cho mục tiêu yên ổn, coi trọng mạng sống của con người; giữ gìn tài sản cho chủ quản; chống lại mọi điều ác, phản nhân tính; vun đắp cho sự sống, sự bình yên, ngăn cản sự tàn phá, rối loạn.

• Trong thực tế đã có nhiều gương hy sinh dũng cảm hoặc làm việc quên mình của nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp trong chữa cháy, cứu người bị nạn mà xã hội ghi ơn và khâm phục.

Thứ sáu, 12/03/2021

liên hệ với chúng tôi để được tư vấn