Thế nào là dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp

Thứ tư, 11/03/2020

Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp phải được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận.

1. Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp phải được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận:

  • Phải có đầy đủ năng lực về tài chính cũng như kiến thức để chịu trách nhiệm trước pháp luật;
  • Phải hoạt động với đầy đủ các giấy phép và giấy chứng nhận theo qui định của pháp luật;
  • Phải tuân thủ mọi khuôn phép và thực hiện việc kinh doanh phù hợp với luật pháp và quy định của nước Việt Nam.

2. Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp phải được khách hàng chọn lựa sử dụng và hài lòng với mức phí họ bỏ ra.

3. Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp: công ty bảo vệ phải có nhân viên làm việc, và quản lý được nhân viên của mình trong môi trường hoạt động của khách hàng. Tuân thủ mọi yêu cầu, hay điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

4. Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp: công ty bảo vệ phải biết lắng nghe ý kiến khách hàng, hiểu họ muốn gì, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn hợp lý, chính xác về các vấn đề liên quan đến dịch vụ bảo vệ.

Thứ tư, 11/03/2020

liên hệ với chúng tôi để được tư vấn